Roto DoorSafe Tandeo – viac bezpečnosti pre vchodové dvere

Máte naponáhlo, ste už na ceste a zabudli ste vchodové dvere uzamknúť? S celosvetovo jedinečným riešením „2 v 1” vám DoorSafe Tandeo ponúka bezpečný pocit, že robíte veci správne.

Po pritiahnutí krídla dverí sa dvere uchytia troma západkami v ráme. Dodatočne vyskočia hore aj dole oceľové bolcne, ktoré sú zabezpečené voči spätnému vtlačeniu a tak bezpečne spoja krídlo s rámom. Dvere sa uzamknú automaticky bez toho aby ste museli myslieť na dodatočné zamykanie s kľúčom. Roto DoorSafe Tandeo je ideálne  riešenie proti nezvaným hosťom.

Roto DoorSafe Tandeo vám ponúka popri bezpečnosti aj vysoký komfort užívania. Keď ste doma, chcete mať možnosť si dvere zvnútra ľahko otvoriť. Tu postačí obyčajné stlačenie dvernej kľučky smerom dole a automatické uzamykacie bolcne a západky sa vtiahnu dovnútra.

Prednosti a výhody systému v krátkosti:

Roto DoorSafe Tandeo uzatvára a uzamyká v jednom takte (riešenie „2 v 1”).
Pri uzamknutí dverí s kľúčom  sa západka hlavého zámku taktiež uzamkne do rámového dielu v ráme dverí a zároveň blokuje pohyb spodnej lišty zámku dverí čím zabezpečuje aj celkovú aretáciu horného a dolného automatického bolcňa (nočný režim).
Z dôvodu neustáleho viacbodového uzamykania dverí predchádzate svojvoľnej deformácii (skrútenia) sa dverného krídla.
Rámové diely uzamykacích bolcňov sú hĺbkovo nastaviteľné (prítlak), čo vám umožňuje exaktné nastavenie prítlaku krídla dverí na mieste osadenia.

Roto DoorSafe Tandeo je aplikovateľné na akékoľvek vchodové dvere vyrobené z PVC, dreva alebo hliníka.